top of page

עריכה והנחייה אישית

הנחייה אישית
הנחייה אישית היא אפשרות נוספת לתהליך כתיבה, ומתאימה יותר למי שלא יכול להגיע לפגישה שבועית בסדנה ולמי שתהליך בקבוצה פחות מדויק בשבילו. היתרון בלווי אישי הוא שכל תשומת הלב מופנית לנקודה שבה נרצה להתמקד, בין אם מדובר בתהליך הכתיבה ובין אם מדובר בטקסט עצמו.
את המסגרת נקבע יחד. זו יכולה להיות הנחייה בהתכתבות (למי שגרים רחוק), או מפגשים אחד על אחד. (אני מהאסכולה שמאמינה במפגש, כך שגם למתכתבים אמליץ להיפגש מידי פעם).
עריכה
אחרי שכתבנו, אספנו, אגרנו, סידרנו- בדרך כלל נשארות שאלות פתוחות, וכדאי למצוא עוד זוג עיניים רואות וקוראות לטקסט. עריכה היא צעד משמעותי בדרך ליציאה לאור. העריכה נעשית בשלב מתקדם יחסית של הכתיבה. אני כותבת כאן 'יחסית', כי זה יכול להיות בשלב שבו יש גוף-כתיבה גולמי , שממנו נתחיל לחצוב את העיקר, או בשלב מאוחר יותר, כשכבר עומד כתב יד אסוף, שצריך רק עוד כיוון מיתרים. 
עריכה היא תהליך. לא פשוט להפקיד את המילים בידיים אחרות, ואני ערה לקושי הזה. תהליך העריכה, לכן, מלווה במפגשים אישיים ובקשר רצוף. עריכה מבחינתי היא הזמנה לדיאלוג.
 
עד כה ערכתי מספר ספרי שירה שראו אור, וספרים נוספים יראו אור בשנה הקרובה.
בנוסף, אני עורכת בסדרת אדרה, סדרת שירה מצומצמת ואיכותית בהוצאה העצמאית "לוקוס".

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלי:

הדס גלעד

054-2012342

giladhadas@gmail.com

bottom of page