top of page

תכניות רדיו על שירה

התחלתי את דרכי כשדרנית רדיו בשנת 2008. תחנת הבית שלי הייתה 'רדיו מהות החיים', ובה אני שידרתי את התכנית השבועית 'שיר לשירה' (עד ליוני 2017). בנוסף, שידרתי בתדירות נמוכה יותר ברשת א' את התכנית הוותיקה 'בסימן קריאה' (תכנית עם שדרניות מתחלפות).
 

ברשת א' עיקר התכנית הוא ראיון עם משוררות ומשוררים. ראיינתי לאורך השנים  יוצרות ויוצרים שאני מעריכה: רחל חלפי, טל ניצן, משה אוחיון, הדסה טל, ענת לוין, אלי אליהו, שולמית אפפל, עדי עסיס, גיא פרל, יודית שחר, רון דהן ורבים נוספים.
 

ברדיו מהות החיים מסגרת התכנית גמישה יותר. התכניות סובבות סביב משורר/ת או סביב נושא מקשר. בשנים האחרונות ערכתי סדרות של תכניות בנושאים שונים ומגוונים. חלק מהתכניות נמצאות בספריית הרדיו ברשת וזמינות להאזנה בכל שעה.

בתכניות אני משלבת בין קריאת שירה (ולפעמים כמה מילים על השיר, או על המשורר) לבין מוזיקה, כדי ליצור משקל מאוזן, שפותח מרחב האזנה. אני חושבת שבעיקר בשירה, צריך רווח בין התווים.

כל תכנית מזמינה לחוויה אחרת. אני עורכת את התכניות באופן קולאז'י- אבל לכל אחת מהן יש חוט מקשר.

אני מאמינה שהתכנית פותחת דלת (וחלון. וארובה. וחוד של קרן) להיכרות נינוחה (כלומר, לא מאיימת. כלומר, לא מחייבת פרשנות)- עם עולמות שירה.

להאזנה לתכניות בספריית הרדיו בכל שעה:

שיר לשירה- מבחר תכניות

 

בברכת האזנה טובה,

הדס

bottom of page